Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2017

kahei
How to be happy
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viakitana kitana
kahei
1355 3347 420
Reposted fromkjuik kjuik viakitana kitana
kahei
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNataly Nataly
8898 25f1

sulietsexual:

it is our choices that show who we truly are, far more than our abilities

Reposted fromrewywewy rewywewy
8248 82f7 420

disgustinganimals:

disgustinganimals:

Everything seems to be in order here.

HOLD ON ONE FUCKING MINUTE

Reposted fromrewywewy rewywewy
kahei
2873 2db8 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viakitana kitana
kahei
8145 652a 420

theycantalk:

stay calm

Reposted fromrewywewy rewywewy
kahei

Japanese photographer Hot.kenobi plays with his action toys and uses photography to tell their entertaining stories. Osaka-based Hot.kenobi creates a universe where box office rivals DC and Marvel comics (sometimes Disney’s Star Wars as well) not only battle each other, but also have some fun in both surreal and everyday situations. Most of his compositions are explosive and feature a lot of movement, perfectly supplemented by special effects and a healthy dose of humor.

Whether it’s Hulk smashing a can of soda, or Spiderman trying to ‘play’ Captain America’s shield on a CD player, these images bring the colorful personalities of unlikely friends and foes.

More info: Instagram (h/t: ufunk)

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

Related posts:

  1. Photographer Documents Secret Life Of Superhero Toys
  2. Japanese Street Photographer Captures The Beauty Of Everyday Life In Japan
  3. Photographer Used 17 Square Meters Of Mirror To Take This Stunning Shot
Reposted fromSuperHeroSuperSoup SuperHeroSuperSoup
kahei
2074 beac 420
Reposted fromMiziou Miziou
kahei
kahei
8093 e137 420
Reposted fromrewywewy rewywewy
kahei
7473 8969 420
Reposted fromMiziou Miziou
kahei
1846 e6ad 420
Reposted fromodrugiejwnocy odrugiejwnocy viakitana kitana
kahei
7689 11d9 420
Reposted fromMiziou Miziou
kahei
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
kahei
- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu.  - Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem. 
— Láska nebeská / Mariusz Szczygieł
Reposted fromciarka ciarka viagdyby gdyby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl